Klauzula informacyjna

Informujemy że, Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest firma

nazwa: Travel Network Solutions Sp. z o. o.

ulica i nr: Aleje Jerozolimskie 142 B

kod i miasto: 02-305 Warszawa

numer telefonu: 22 492 08 53

e-mail: biuro@travelnetwork.pl

(dalej: „Administrator”).

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług, których dostawcą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest Administrator, na podstawie przesłanki zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1a) RODO i będą przechowywane przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej na rynku usług turystycznych, chyba, że wcześniej cofną Państwo zgodę.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa; jak również podmiotom, które świadczą Administratorowi usługi.

 Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – które to prawa można zrealizować kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail jw. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.  

 Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a brak ich podania spowoduje brak możliwości kierowania do Państwa przez Administratora ofert marketingowych.

Jednocześnie informujemy, że możecie Państwo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych w celu marketingu produktów i usług, których dostawcą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej  jest Administrator (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w tym celu, na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Zgoda może zostać cofnięta za pośrednictwem adresu e-mail jw.